Úvodní stránka

Vítejte na internetových stránkách Veselých farností.

Dříve webové stránky Veselé farnosti sdružovaly farnosti Vysoké Veselí, Chomutice, Ohnišťany a Smidary. Do té doby centrální farností bylo Vysoké Veselí, odtud název stránek. 🙂

V průběhu roku 2018 došlo ve správě farností k administrativním změnám a Veselé farnosti byly formálně rozděleny: 

Farnost Vysoké Veselí od té doby spravuje farnost Jičín

Farnost Ohnišťany a Smidary spravuje farnost Nový Bydžov

Farnost Chomutice zůstala zachována

Novým centrem společenství věřících dané oblasti se stal chomutický kostel. Zde jsou pravidelně slouženy nedělní bohoslužby. Ve Vysokém Veselí jsou bohoslužby dvakrát do měsíce ve čtvrtek, v Ohnišťanech dvakrát do měsíce v sobotu s nedělní platností. V ostatních kostelích jsou bohoslužby slouženy příležitostně.

Webové stránky "Veselé farnosti" i nadále zůstanou informačním zdrojem pro všechny čtyři farnosti spadající dříve pod správu Vysokého Veselí s užším zaměřením na farnost Chomutice.

Na území Veselých farností najdete 11 kostelů a kaplí, z čehož 3 jsou již ve správě obce. 

Těšíme se na setkání s vámi!