Úvodní stránka

Vítejte na internetových stránkách Veselých farností.

Dříve webové stránky Veselé farnosti sdružovaly farnosti Vysoké Veselí, Chomutice, Ohnišťany a Smidary. Do té doby centrální farností bylo Vysoké Veselí, odtud název stránek. 🙂

V průběhu roku 2018 došlo ve správě farností k administrativním změnám a Veselé farnosti byly formálně rozděleny: 

Farnost Vysoké Veselí, spravuje farnost Jičín, 
               ve farnosti bydlí kněz P. Ivan Havlíček

Farnost Ohnišťany a Smidary spravuje farnost Nový Bydžov

Farnost Chomutice spravuje kněz P. Pavel Rousek

Pravidelné bohoslužby jsou:

Vysoké Veselí  každý čtvrtek v 18,00 , kostel Slatiny  v 11,00 vždy II. neděle v měsíci,
                        ostatní neděle dle domluvy se zájemci a příp. i v rodinách
Chomutice vždy v neděli v 9,00
 

V ostatních kostelích jsou bohoslužby slouženy příležitostně.

Duchovní rozhovor, svátost smíření
a další církevní služby dle osobní domluvy –  Kontakty

Webové stránky "Veselé farnosti" i nadále zůstanou informačním zdrojem pro všechny čtyři farnosti spadající dříve pod správu Vysokého Veselí s užším zaměřením na farnost Chomutice.

Na území Veselých farností najdete 11 kostelů a kaplí, z čehož 3 jsou již ve správě obce. 

Těšíme se na setkání s vámi!