Kostel svatého Matouše, apoštola na Hradišťku

Původně gotická stavba je prvně zmiňovaná již roku 1384. Barokně byl kostel přestavěn pravděpodobně v letech 1674–77 a roku 1792 proběhla významná oprava. Kostel je jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem. Kostel je zasvěcen jednomu z prvních, kteří následovali Ježíše Krista. Původně zaměstnáním celník prožil duchovní obrácení a stal se horlivým křesťanem. Je autorem jednoho z evangelií. Má svátek 21. září. 

Bohoslužby se zde nekonají.

Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.