Nabízíme + naše aktivity

Nabízíme:

– duchovní doprovázení

– svátost smíření

– udílení svátostí (křest, svátost manželství, pomazání nemocných, svaté přijímání, …)

– sloužení bohoslužeb

– návštěvy rodin, starých a nemocných

– příprava na svátosti: křtu, manželství, první svaté přijímání, biřmování

– pohřby, poslední rozloučení

– …

Ze současných aktivit:

– Návštěva domova důchodců v Oboře – Chomuticích (pátky) a v Milíčevsi (pondělky)

– Spolupráce s Domácím hospicem Duha v Hořicích http://www.hospic-horice.cz/

– bohoslužby

– přípravy na křest, svatby

– návštěvy rodin