Aktuality

První svaté přijímání a společný oběd a farní den

Naši drazí,

v neděli 18. června se uskuteční první svaté přijímání našich dětí. Je to veliká slavnost a událost. Mše bude v 10 hodin v Chomuticích a potom se přesuneme do sálu do Slatin, kde bude oběd na který budete moct přispět. 

Prosím nahlaste mi počet osob, které byste měly zájem o společný oběd. (dospělí a děti. Sál je veliký, prý snad by nás mohlo být až 250)

 

Děkuji předem za spolupráci a těšíme se na společné chvíle!

Požehnané dny!

Jenda Lukeš, kaplan-jáhen

jenda.lukes@gmail.com

Výsledek obrázku pro hostie


LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Drazí, kdybyste měli zájem o letní dětský tábor pořádaný farností Vysoké Mýto, tak více informací na jejich stránkách farnosti ZDE