Archiv autora: Jan Lukeš

„Primice“ Jendy Lukeše v Chomuticích 11. 11.

Náš bývalý kaplan Jenda Lukeš, odslouží svoji první mši svatou v našem společenství v neděli 11. listopadu v 9 hodin v Chomuticích v kostele. Po mši svaté bude udělovat zájemcům novokněžské požehnání.

Na videa a fotky ze svěcení a z primic se můžete podívat zde: https://primicejendy.cz/homepage/video-blog a zde: https://primicejendy.cz/homepage/gallery

Děkuji za vaše přátelství, podporu a modlitby. Těším se na vás;)! Jenda;)+

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výzva České biskupské konference

Výzva České biskupské konference… k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konajících se 20. – 21. 10. 2017.

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volitpodle svého nejlepšího vědomí a svědomí.Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTIněčemu než PROněco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejmenesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

VyzývámeVás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

                                                                                            Vaši biskupové 

Některé mimořádné změny v pořadu bohoslužeb

Neděle 17.9.    sbírka na církevní školství

Vysoké Veselí…mše svatá není

Chomutice 10.00

Slatiny 11.30 bohoslužba slova

 

Sobota 23.9.  Ohnišťany v 17.00

Ve všední dny 11.9. – 22.9. mše svaté ve Vysokém Veselí nejsou.                            

Neděle 24.9.   mše svaté obvykle

                                Děkuji za pochopení. Pavel Rousek, farář

Poutní mše svaté v neděli 20. srpna

V neděli 20. srpna 2017 v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích. Mše svatá ve Vysokém Veselí nebude!!! Poutní mše svatá tuto neděli také připadá na Slatiny v běžném čase 11.30.

Při těchto mších bude hrát na varhany pan Ing. Turek.

Požehnané dny!

Ohlášky 23. července 2017 – 16. neděle v mezidobí

V pondělí od 18h bude ve Vysokém Veselí bohoslužba slova, ve čtvrtek mše svatá v 18 hodin, kdy oslavíme středeční památku Jáchyma a Anny.
 

– Neděle 30. července Svatoanenská pouť ve Třtěnici – v 10.00 mše svatá v kapličce. V Chomuticích mše svatá nebude!!!

  • Loučení s jáhnem Jendou Lukešem. Od 15 hodin v kostele ve Vysokém Veselí Výstav Nejsvětější svátosti, modlitba, písně s kytarou. Pak setkání na farní zahradě, v případě nepříznivého počasí na faře. (Prosím zájemci hlaste se na e-mail Jendovi, ať víme jaká bude účast.) Děkuji za spolupráci!

– Neděle 6. srpna mše svatá v 10.00 v Ohnišťanech. V Chomuticích mše svatá nebude!!!

P​ožehnané dny!
 
Jenda;)+​

Loučení s jáhnem Jendou

Rozloučení s farností v neděli 30. 7. od 15h

V neděli 30. 7. bych Vás chtěl pozvat od 15 hodin do kostela ve Vysokém Veselí, kde bychom Pánu poděkovali za společně prožitý rok před Pánem v eucharistii a v písních s kytarou…
Pak bychom se přesunuli za pěkného počasí na farní zahradu k setkání a pohoštění (PROTO PROSÍM NAPIŠTE MI KDO BY MĚL ZÁJEM PŘIJÍT AŤ VÍM KOLIK POHOŠTĚNÍ ZAJISTIT… (jenda.lukes@gmail.com) Děkuji za pomoc!!! (Příp za jakoukoliv jinou pomoc budu vděčný.)
Za deště by se setkání uskutečnilo na faře. Můžete přijít i později než v 15h, to je jasné…
 
Těším se na vás!
Váš Jenda Lukeš;)+

Farní informace

Drazí, liturgický kalendář na tento týden najdete zde: https://liturgie-tydne.signaly.cz/1707/13-tyden-v-mezidobi

Dnes, tj. ve čtvrtek 6. 7. mše svatá ve Vysokém Veselí je v 18 hodin.

V sobotu s nedělní platností v 17 h ve Smidarské Lhotě v kapličce a v neděli běžný pořad bohoslužeb. Oslavíme 14. neděli v mezidobí.

Vysoké Veselí

8.30

Chomutice

10.00

Slatiny

11.30

Požehnané dny! Těšíme se na setkání!

www.veselefarnosti.cz

Putování po našich kostelech a kaplích tuto neděli

Drazí, srdečně Vás zvu jak být chvíli spolu a přitom se podívat po našich kostelech a kaplích…. Jenom některých;). 
 
Můžeme se krátce podívat, zazpívat píseň a pomodlit se… promodlit náš kraj ve kterém žijeme a ve kterém je takový duchovní úhor…
 
Návrh je tuto neděli 9. července v 15h.
 
Sraz kde? Podle toho jak se domluvíme s přihlášenými.
 
Jaké kostely? Na jakých se domluvíme;) Soupiska dole.
 
Jistě je zajímavá Loučná Hora, dále Smidary, často také nebýváme na Hradíšťku, ve Velešicích apod.  Dle zájmu. Děkuji předem zájemcům, že se mi ozvou. Šlo by to absolvovat na kole, pěšky, autem… zatím je zájem autem;). 
 
Požehnané dny!
Srdečně
Jenda Lukeš;)+
 
Jan Lukeš

mobil: 777 626 984 (T-Mobile)