Archiv autora: Ivana

Setkání v neděli 6. 9. 2020

Milí přátelé,

připomínám, že v neděli 6. září při mši svaté v 9 hodin se budeme modlit za školáky a studenty a požehnám jim školní potřeby…zároveň proběhne křest malého Jakuba a bude tak příležitost být chvíli po mši svaté spolu. Počítejte s tím, že je to příležitost se víc seznámit a sdílet víru… 

Pavel

Benefiční koncert 11. 7. 2020 v 17:00 h – kostel Velešice

Jste srdečně zváni na "Benefiční koncert" v kostele ve Velešicích, v sobotu 11. 7. 2020 od 17:00 hod.
Průvodním slovem nás provede paní Ester Janečková (pořad "Pošta pro tebe") a těšit se můžete na skvělou hudební produkci.
Po koncertu je připravené občerstvení na hřišti za kostelem (maso, pivo, limo aj.). Výnos koncertu bude použit na nutnou opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Noc kostelů 12. 6. 2020 v kostele sv. Diviše v Chomuticích

Program: 

                                 17:30 – 18:00

  • kostel otevřen k prohlídce
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela
  • v sakristii dílna pro děti
  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“

18:00 – 18:30

  • koncert pro housle a varhany – Klára a Jan Fajfrovi
  • v sakristii dílna pro děti

18:30 – 19:00 – prohlídka varhan s výkladem

19:00 – 19:30

  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“
  • v sakristii dílna pro děti
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela

19:30 – 20:00 – komentovaná prohlídka – ikonografie úchvatné nástěnné výzdoby

20:00 – 20:15 – rytmické písně 

20:15 – ztišení, soukromá modlitba, závěrečné požehnání

20:45 – ukončení programu

PŘICHÁZÍ PŮST, CO S NÍM UDĚLÁŠ?

Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova.

Posti se od smutku a buď naplněn vděčností.

Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti.

Posti se od pesimismu a buď plný naděje.

Posti se od obav a důvěřuj Bohu.

Posti se od stěžování a nazírej jednoduchost.

Posti se od stresů a naplň se modlitbou.

Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí.

Posti se od sobectví a měj soucit s druhými.

Posti se od pomsty a usmiř se.

Posti se od slov a buď tichý, abys mohl

                                                                  naslouchat.