Archiv rubriky: Aktuality

Setkání v neděli 6. 9. 2020

Milí přátelé,

připomínám, že v neděli 6. září při mši svaté v 9 hodin se budeme modlit za školáky a studenty a požehnám jim školní potřeby…zároveň proběhne křest malého Jakuba a bude tak příležitost být chvíli po mši svaté spolu. Počítejte s tím, že je to příležitost se víc seznámit a sdílet víru… 

Pavel

Benefiční koncert 11. 7. 2020 v 17:00 h – kostel Velešice

Jste srdečně zváni na "Benefiční koncert" v kostele ve Velešicích, v sobotu 11. 7. 2020 od 17:00 hod.
Průvodním slovem nás provede paní Ester Janečková (pořad "Pošta pro tebe") a těšit se můžete na skvělou hudební produkci.
Po koncertu je připravené občerstvení na hřišti za kostelem (maso, pivo, limo aj.). Výnos koncertu bude použit na nutnou opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Noc kostelů 12. 6. 2020 v kostele sv. Diviše v Chomuticích

Program: 

                                 17:30 – 18:00

  • kostel otevřen k prohlídce
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela
  • v sakristii dílna pro děti
  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“

18:00 – 18:30

  • koncert pro housle a varhany – Klára a Jan Fajfrovi
  • v sakristii dílna pro děti

18:30 – 19:00 – prohlídka varhan s výkladem

19:00 – 19:30

  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“
  • v sakristii dílna pro děti
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela

19:30 – 20:00 – komentovaná prohlídka – ikonografie úchvatné nástěnné výzdoby

20:00 – 20:15 – rytmické písně 

20:15 – ztišení, soukromá modlitba, závěrečné požehnání

20:45 – ukončení programu

V neděli 17. 5. 2020 mše svatá v 9.00 i pro 100 věřících.

Drazí,

tuto neděli bude mše svatá normálně v 9.00. Může nás být i 100 lidí…tak to je pro nás dobrá zpráva. Musíme zatím mít roušky a při příchodu a odchodu si dezinfikovat ruce /na stolečku je dezinfekce/. Velmi se omlouvám těm z vás, kteří jste v neděli nemohli do kostela a museli jste zůstat venku nebo jste to vzdali a jeli domů…je mi to líto…ale měl jsem zprávy, že lidé a některé farnosti platili velké pokuty, tak jsem nechtěl riskovat s tím, že jsem si říkal, že to jednu neděli vydržíme…ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení.

Přijďte tedy, abychom zakusili společenství a prostě to že patříme k sobě….


V neděli 14.6.2020 s Jednou a Toníkem ze Skřivan prožijeme první svaté přijímání. Bude to příležitost si uvědomit, že žijeme ze svátostí a jak je nám Bůh nablízku…

 

Tuto neděli můžeme přispět na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě. Jistě budou prostředky skrze církev dobře rozděleny. Je to den modliteb za pronásledované křesťany.

 

Těším se na vás…

Přeji krásné dny Pavel

 

Neděle modliteb za pronásledované křesťany

 

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

 

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

 

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní sbírky.Mgr. Pavel Rousek
Karla Tomana 48/2
500 03 Hradec Králové

+420 777 663 140
rousek.pavel@seznam.cz
www.veselefarnosti.cz
 

 

 

Velikonoce jsou….ale úplně jinak

Velikonoce jsou….ale úplně jinak

Vzhledem k mimořádné situaci zde v Chomuticích nejsou mše svaté ani velikonoční obřady. Bude však možnost přijít do kostela, modlit se, přijmout svaté přijímání, přijmout požehnání…  Kostel bude otevřený takto:

Květná neděle             9:00 – 10:30 h

Zelený čtvrtek             15:00 – 17:00 h

Velký pátek                  kostel zavřený

Bílá sobota                  15:00 – 17:00 h

Neděle Vzkříšení         9:00 – 10:30 h

Pondělí velikonoční     kostel zavřený

Doporučuji sledovat Velikonoce v TV NOE z Vatikánu. Uskuteční se přímé přenosy s překladem a komentářem. Je dobře se tak spojit s papežem Františkem a s celou církvi.

9. dubna 2020 – Zelený čtvrtek                                                                     18:00 – mše svatá na Památku Večeře Páně                                                         

10. dubna 2020 – Velký pátek – Památka Umučení  Páně                                    18:00 – liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích                                                                    21:00 – Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky

11. dubna 2020 – Bílá sobota                                                                                21:00 – Velikonoční vigilie

12. dubna 2020 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                11:00 – mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání  Urbi et Orbi

 

Přeji vám všem, abyste prožívali svátky v rodinném kruhu a dokázali být vynalézaví, jak je duchovně uspořádat…společnou modlitbou, křížovou cestou, společnou četbou Písma, rozhovorem…

Denně budu na vás myslet při soukromé mši svaté 

                  Pavel Rousek, 777 663140, rousek.pavel@seznam.cz