Archiv rubriky: Aktuality

Odkaz

Dne 26. 2. v 17:00 h  v Chomuticích bude sloužena mše sv. s udělováním popelce.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.

"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.)

Převzato z https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace

Sbírka Svatopetrský haléř 23. 2. 2020

Na neděli 23. února 2020 vyhlašuje Biskupství královéhradecké sbírku Svatopetrský haléř. Sbírka proběhne ve farnostech při nedělních bohoslužbách. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který  pak  pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi. Sbírka se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem je papež.

Slavení Vánoc 2019

Štědrý den – úterý 24. 12. Chomutice 16:00 h

                                           Betlémské světlo – možno odnést s sebou

                                            Vysoké Veselí 24:00 h

Slavnost Narození Ježíše – středa 25. 12. Chomutice 9:00 h

Svátek svatého Štěpána – čtvrtek 26. 12. Chomutice 9:00 h

Svátek Svaté Rodiny  – neděle 29. 12. Chomutice 9:00 h

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – středa 1. 1. Chomutice 9:00 h

 

Bohoslužby 1. a 2. listopadu 2019 v Chomuticích

1. 11. 2019 – Slavnost všech svatých

       – mše svatá v kostele sv. Diviše v Chomuticích v 17:00 h.

       – od 16:00 h možnost svátosti smíření

 

2. 11. 2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

      – mše svatá v kostele sv. Diviše v Chomuticích v 17:00 h.

      – od 15:00 h možnost svátosti smíření