Kostel svatého Diviše v Chomuticích

Byl postaven v letech 1780 – 1782 za císaře Josefa II. na místě dřevěného kostele ve 14. století. Vnitřek kostela je bohatě vymalován, zvláště strop, kde je znázorněno České nebe. Malby zřejmě pocházejí od významného malíře Kramolína. Je to jediný kostel v Čechách zasvěcený tomuto svatému, jednomu z prvních misionářů Galie, biskupu a mučedníkovi, patronu Francie. Svatý Diviš (Dionýsius, Denis) byl vyslán ve 3. století do této oblasti dnešní Francie nejbližšími nástupci svatého Petra a dal postavit v Paříži první křesťanský chrám. Má svátek 3.října. 

Mše je zde každou neděli v 8.30.

Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.