Akce v roce 2017

Některé proběhlé akce, aktivity a setkání v roce 2017:

 ​​– Od pátku 17. března do neděle 19. března byli s námi na faře mladí, kteří se připravují v Poděbradech na biřmování.

– V sobotu 8. dubna proběhlo Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. (fotogalerie z akce ZDE)

– Pondělí 10. dubna setkání katechumenů s biskupem v Hradci Králové. (odkaz na zprávu a foto najdete ZDE)

– Čtvrtek 13. – sobota 15. dubna 2017 Velikonoční třídenní v našich farnostech.

– Sobota 15. dubna při liturgii velké noci přijaly křest naše dvě katechumenky. Gratulujeme!

– Středa 19. dubna ve 14 hodin setkání seniorů ve Vysokém Veselí na faře.

– Ve čtvrtek 27. dubna proběhl v Hořicích v Kulturním domě Benefiční koncert pro Domácí Hospic Hořice. Článek a několik fotek z této akce najdete ZDE

– V sobotu 27. května Diecézní setkání ministrantů v Dobrušce. (odkaz ZDE)

– 2.-4. června společný farní víkend na Vesmíru v Deštném v Orlických horách.

– pátek 9. června Noc kostelů v Chomuticích od 20h – více v Aktualitách

– Neděle 18. června první svaté přijímání našich dětí při mši svaté v Chomuticích v 10 hodin a pak společný oběd a farní den ve Slatinách.

– žehnání aut – dopravních prostředků – a prázdninových cest

 po nedělních mší svatých v neděli 25. června 2017 proběhlo žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest. Kromě automobilů jsem žehnal také kolo, elektrokolo, kočárek a motorku;).

– Sobota 8. července od 17 hodin ve Smidarské Lhotě v kapličce mše svatá.

– Neděle 9. června putování po pěti našich kostelech. Zúčastnilo se cca 30 lidí. 

– Stezka Češov v sobotu 15. července 2017

http://stezka-cesov-veseli.unas.cz/putovani_2017

– Neděle 30. července Svatoanenská pouť ve Třtěnici – v 10.00 mše svatá v kapličce. V Chomuticích mše svatá nebude!!!

– Loučení s jáhnem Jendou Lukešem. Od 15 hodin v kostele ve Vysokém Veselí Výstav Nejsvětější svátosti, modlitba, písně s kytarou. Pak setkání na farní zahradě, v případě nepříznivého počasí na faře.

– Neděle 6. srpna mše svatá v 10.00 v Ohnišťanech. V Chomuticích mše svatá nebude!!!

– V neděli 20. srpna 2017 v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Velešicích. Poutní mše svatá tuto neděli také připadla na Slatiny. 

– Sobota 2. září od 17 hodin ve Smidarské Lhotě v kapličce mše svatá s nedělní platností.