Mše na slavnost Nanebevstoupení Páně

Dne 21. 5. 2020 v kostele sv. Diviše v Chomuticích bude mše svatá od 18:00 h.