Noc kostelů 12. 6. 2020 v kostele sv. Diviše v Chomuticích

Program: 

                                 17:30 – 18:00

  • kostel otevřen k prohlídce
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela
  • v sakristii dílna pro děti
  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“

18:00 – 18:30

  • koncert pro housle a varhany – Klára a Jan Fajfrovi
  • v sakristii dílna pro děti

18:30 – 19:00 – prohlídka varhan s výkladem

19:00 – 19:30

  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“
  • v sakristii dílna pro děti
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela

19:30 – 20:00 – komentovaná prohlídka – ikonografie úchvatné nástěnné výzdoby

20:00 – 20:15 – rytmické písně 

20:15 – ztišení, soukromá modlitba, závěrečné požehnání

20:45 – ukončení programu