Noc kostelů – Chomutice

Chomutice, kostel sv. Diviše

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 18:30 prohlídka, výklad 
zahájení, možná prohlídka obvykle nepřístupných míst – sakristie, kůr a varhany, pro zájemce střípky z historie a kroniky kostela, výklad ikonografie nástěnných maleb.
18:30 19:00 výtvarná dílna, občerstvení, v hlavní lodi zkouška na koncert – tam ztišení, příp. modlitba 
zkouška na koncert – návštěvníky prosíme o ztišení a využití času jako příležitosti pro osobní modlitbu nebo v sakristii nabízíme výtvarnou minidílnu a u bočního vchodu venku malé občerstvení a setkání s kávičkou
20:00 21:20 KONCERT PIFFERAIOS a TONI DEI SIGNORI 
Flétnový soubor Pifferaios společně s mužským sborem Toni dei Signori pod vedením Ivany Václavů. Program pestrý – od staré muziky, přes lidovky a spirituály až k modernějším kouskům. vstup volný
21:30 22:00 prohlídka, modlitba 
po koncertě může prohlídka kostela volně pokračovat, budou-li zájemci můžeme se spojit ve společné modlitbě, adoraci

Celovečerní program:

sbírka na opravu varhan 
touto akcí chceme zahájit dobrovolnou sbírku na opravu varhan chomutického kostela:) odměnou vám budiž malý dáreček na památku a velké díky.