Kostel svatého Václava, mučedníka, v Ohnišťanech

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako nejstarší syn vévody Vratislava. Ujal se vlády roku 925 a snažil se o kulturní a náboženský rozvoj země. Byl zabit svým starším mladším bratrem Boleslavem 28. září 929 (nebo 935) ve Staré Boleslavi. Kostel je gotický, původně zde stále rotunda postavená před rokem 1300. 

Mše je zde v sobotu s nedělní platností (vždy v sudém týdnu v měsíci) : 17.00 v letním čase, 15.00 v zimním čase.

Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.