Poutní mše svaté v neděli 20. srpna

V neděli 20. srpna 2017 v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích. Mše svatá ve Vysokém Veselí nebude!!! Poutní mše svatá tuto neděli také připadá na Slatiny v běžném čase 11.30.

Při těchto mších bude hrát na varhany pan Ing. Turek.

Požehnané dny!