Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách​

Na místě původního gotického kostela na návrší uprostřed vsi je postavený v letech 1761–1763 hraběnkou Annou Šlikovou. Byl několikrát stavebně upravován a opravován. V roce 1869 byla upravena lucerna báně, v roce 1944 proběhla větší obnova. Kostel má rokokový ráz s výraznými gotizujícími prvky. Při stavbě bylo použito obvodových zdí starého kostela. Kostel je jednolodní stavba, která má téměř čtvercový půdorys s venkovním polygonálním a vnitřně segmentově uzavřeným presbytářem s obdélníkovou sakristií a oratoří v patře. Na všech nárožích při stěnách lodi je možné spatřit opěráky zakončené barokními volutami. Kolem kostela je hřbitov obehnaný rokokovou zdí postavenou v roce 1761. Na hřbitově bývaly 4 kaple, které byly zbořeny v roce 1854 – kromě jedné, která byla využívána jako márnice. Dřevěná zvonice pochází z poslední čtvrtiny 17. století.
 

Mše svatá zde do léta roku 2018 bývala každou neděli v 11.30.  Nyní mimořádně. 

Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.