Slavnost Těla a Krve Páně 11. 6. 2020

Na slavnost Těla a Krve Páně bude mše sv. v kostele ve Vysokém Veselí v 18:00 h. Mši bude sloužit p. I. Havlíček.