Kostel svatého Stanislava, mučedníka ve Smidarech

Kostel sv. Stanislava byl vybudovaný od roku 1540 v gotickém slohu. Barokní přestavba byla dokončena roku 1752 a v roce 1847 byl znovu opraven. V současné době probíhá dlouholetá oprava. Svatý Stanislav patří k nejznámějším osobnostem polského národa. Jako biskup v Krakově neúnavně a nezištně pracoval pro svoji diecézi. Napomínal též vládnoucího krále Boleslava II. pro jeho manželskou nevěrnost, bránil církevní majetek a král jej zato osobně zabil při mši svaté 11. dubna 1079. Polský lid poté krále vyhnal ze země. Pro nás je vzorem zápasu za spravedlnost a pravdu. 

Kvůli celkové opravě kostela zde mše svaté nejsou.

Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.