Svátost smíření a adorace v kostele sv. Diviše v Chomuticích.

Dne 31. 8. 2019 od 16:00 h do 18:00 h bude v kostele sv. Diviše v Chomuticích možnost přijmout svátost smíření a zároveň proběhne adorace –  setkání před vystavenou Nejsvětější svátostí, chvíle ticha proložená zamyšlením.