Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi

V pátek 12.4. 2019 od 14:00 h do 18:00 h v chomutickém kostele, také po obřadech na Velký pátek.