V neděli 17. 5. 2020 mše svatá v 9.00 i pro 100 věřících.

Drazí,

tuto neděli bude mše svatá normálně v 9.00. Může nás být i 100 lidí…tak to je pro nás dobrá zpráva. Musíme zatím mít roušky a při příchodu a odchodu si dezinfikovat ruce /na stolečku je dezinfekce/. Velmi se omlouvám těm z vás, kteří jste v neděli nemohli do kostela a museli jste zůstat venku nebo jste to vzdali a jeli domů…je mi to líto…ale měl jsem zprávy, že lidé a některé farnosti platili velké pokuty, tak jsem nechtěl riskovat s tím, že jsem si říkal, že to jednu neděli vydržíme…ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení.

Přijďte tedy, abychom zakusili společenství a prostě to že patříme k sobě….


V neděli 14.6.2020 s Jednou a Toníkem ze Skřivan prožijeme první svaté přijímání. Bude to příležitost si uvědomit, že žijeme ze svátostí a jak je nám Bůh nablízku…

 

Tuto neděli můžeme přispět na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě. Jistě budou prostředky skrze církev dobře rozděleny. Je to den modliteb za pronásledované křesťany.

 

Těším se na vás…

Přeji krásné dny Pavel

 

Neděle modliteb za pronásledované křesťany

 

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

 

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

 

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní sbírky.Mgr. Pavel Rousek
Karla Tomana 48/2
500 03 Hradec Králové

+420 777 663 140
rousek.pavel@seznam.cz
www.veselefarnosti.cz