Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích

Výrazná stavba české lidové pozdní renesance se vzácným kamenickým dekorem. Kostel byl postaven již před rokem 1355, jeho presbytář nově vystavěn v roce 1581 a loď Janem Baptistou Vlachem v roce 1611. Opraven byl v roce 1936. Uvnitř kostela  jsou staré pískovcové a mramorové náhrobky, jeden z nich s ostatky Mikuláše Bořka Dohalského z Dohalic. Ve hřbitovní zdi jsou zasazeny čtyři náhrobky rodiny Volanských z Volanic
z konce 16. století. Mše svatá v tomto kostele bývá příležitostně a vždy kolem slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.8.). Pravidelné bohoslužby jsou popsané na samostatné stránce.