Změna času nedělní mše svaté !

Od 7. 7. 2019 bude nedělní mše svatá v Chomuticích od 9:00 h.